Dlaczego lekarze wykonują test OB? Test OB, przygotowanie, wyniki, zapalenie, białko we krwi, MCV, MCH

0 148
Dlaczego lekarze wykonują test OB? Test OB, przygotowanie, wyniki, zapalenie, białko we krwi, MCV, MCH
5 (100%) 5 votes

Test szybkości sedymentacji erytrocytów, szerzej znany pacjentom pod nazwą OB, a więc odczyn Biernackiego jest testem, nie diagnozuje jednego konkretnego warunku. Zamiast tego pomaga lekarzowi w ustaleniu, czy występuje stan zapalny w organizmie pacjenta. Lekarz dzięki wynikowi OB może przyjrzeć się dokładniej i wraz z innymi informacjami lub wynikami testów, pomóc w ustaleniu diagnozy. Każdy typ zlecanego testu zależą od objawów, które dotykają pacjenta, ale ten test może również monitorować choroby zapalne. W tym teście wysoka, za pomocy strzykawki otrzymuje się próbkę krwi. Mierzy się prędkość, z jaką spadają krwinki czerwone na dno probówki. Zapalenie może spowodować pojawienie się nieprawidłowych białek we krwi. Białka te powodują zlepianie się czerwonych krwinek. To sprawia, że spadają szybciej.

Dlaczego lekarze wykonują test OB?

Każdy lekarz może zlecić przeprowadzenie badania OB., aby pomóc w wykryciu stanu zapalnego w ciele pacjenta. Może to być przydatne w diagnozowaniu stanów, które powodują zapalenie, takie jak choroby autoimmunologiczne, nowotwory i infekcje. Test OB. może monitorować stany zapalne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów lub układowy toczeń rumieniowaty. Każdy lekarz może również zlecić wykonanie tego testu, jeśli pacjent ma przewlekłą gorączkę, niektóre rodzaje zapalenia stawów lub pewne problemy z mięśniami. Test OB rzadko przeprowadza się samodzielnie. Zamiast tego to lekarz połączy go z innymi testami, aby określić przyczynę zaistniałych objawów.

Przygotowanie do testu OB

Wiele różnych leków i leków wpływa na wyniki testu OB. Obejmują one:

 • androgeny, takie jak testosteron,
 • estrogeny,
 • aspiryna lub inne salicylany, gdy są przyjmowane w dużych dawkach,
 • kwas walproinowy ( Depakene ),
 • sól sodowa diwalproexu ( Depakote ),
 • fenytoina ( Dilantin ),
 • heroina,
 • metadon,
 • fenotiazyny,
 • prednizon.

Należy za każdym razem poinformować lekarza o przyjmowaniu jakichkolwiek leków. I tym samym lekarz może poprosić pacjenta o tymczasowe zaprzestanie przyjmowania leków przed wykonaniem badania.

Test OB

Ten test obejmuje pobranie krwi. Najpierw oczyszcza się skórę bezpośrednio nad żyłą. Następnie wprowadza się igłę, aby pobrać krew pacjenta. Po pobraniu krwi igła zostanie usunięta, a miejsce nakłucia zostanie przykryte, aby zatrzymać krwawienie. Powinno to potrwać minutę lub dwie.

Zagrożenia związane z testem OB

Pobranie krwi wiąże się z minimalnym ryzykiem. Chociaż niekiedy możliwe są powikłania, które dotyczą:

 • nadmierne krwawienie,
 • półomdlenia,
 • krwiak lub siniak,
 • infekcja,
 • zapalenie żyły,
 • zawroty głowy.

Prawdopodobnie jedynym nieprzyjemnym znakiem związanym z pobieraniem krwi podczas badania OB jest łagodny lub umiarkowany ból, odczuwalny podczas ruchów igły o powierzchnie skóry. Po wykonanym teście można również odczuwać pulsowanie w miejscu wkłucia.

Prawidłowe wyniki testu OB

Wyniki testu OB są mierzone w mm / godz. Lub milimetrach na godzinę. Im szybciej komórki krwi opadają, tym więcej stanów zapalnych występuje w ciele pacjenta. Za normalne i prawidłowe wyniki testu OB uważa się:

 • Kobiety poniżej 50. roku życia powinny mieć OB poniżej 20 mm / godz.
 • Mężczyźni poniżej 50. roku życia powinni mieć OB poniżej 15 mm / godz.
 • Kobiety powyżej 50. roku życia powinny mieć OB poniżej 30 mm / godz.
 • Mężczyźni powyżej 50 roku życia powinni mieć OB poniżej 20 mm / godz.
 • Noworodki powinny mieć OB. poniżej 2 mm / godz.

Dzieci, które jeszcze nie osiągnęły dojrzałości, powinny mieć OB między 3 a 13 mm / godz.

Co oznaczają nieprawidłowe wyniki testu OB?

Nieprawidłowy wynik OB nie diagnozuje żadnej konkretnej choroby. Po prostu identyfikuje wszelkie stany zapalne w ciele pacjenta. Ten test nie zawsze jest wiarygodny lub znaczący. Wiele czynników, takich jak wiek lub stosowanie leków, może wpłynąć na wyniki.

Nieprawidłowe wyniki nie mówią lekarzowi, co faktycznie jest nie tak. Zamiast tego wskazują na potrzebę dalszego diagnozowania i spojrzenia na problem szerzej. Każdy lekarz zwykle zleci badania kontrolne, jeśli wyniki OB są zbyt wysokie lub niskie.

Wysokie wyniki testu OB

Istnieje wiele przyczyn wysokiego wyniku testu OB. Niektóre typowe warunki związane z wysokimi stawkami obejmują:

 • Niedokrwistość,
 • choroba nerek,
 • obecność chłoniaka,
 • Szpiczak mnogi,
 • podeszły wiek,
 • ciąża,
 • czasowe zapalenie tętnic,
 • choroba tarczycy,
 • Makroglobulinemia Waldenstroma,
 • niektóre rodzaje zapalenia stawów.

Wyniki testu OB, które są wyższe niż normalnie, są również związane z zaburzeniami autoimmunologicznymi, w tym:

 • toczeń rumieniowaty układowy,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic,
 • Poliamigrafia reumatyczna,
 • pierwotna makroglobulinemia,
 • zbyt dużo fibrynogenu we krwi lub hiperfibrynogenemia,
 • alergiczne lub martwicze zapalenie naczyń.

Niektóre rodzaje infekcji, które powodują, że wyniki testu OB stają się wyższe niż normalnie, to:

 • infekcja kości,
 • infekcja serca,
 • infekcja zastawki serca,
 • gorączka reumatyczna,
 • infekcja skóry,
 • zakażenie ogólnoustrojowe,
 • gruźlica.

Niski wynik testu OB może wynikać z:

 • zastoinowa niewydolność serca,
 • hipofibrynogenemia,
 • leukocytoza,
 • niskie białko osocza,
 • czerwienica,
 • anemia sierpowata.

Niektóre przyczyny nieprawidłowych wyników testu OB są bardziej poważne niż inne, ale wiele z nich nie stanowi poważnego problemu. Ważne jest, aby nie martwić się zbytnio, jeśli wyniki testu OB są nieprawidłowe. Zamiast tego należy współpracować z lekarzem, aby dowiedzieć się, co powoduje dane objawy.

Inne testy, które mogą być potrzebne

Test OB, czyli Odczyn Biernackiego może tylko powiedzieć i wskazać lekarzowi, że u danego pacjenta istnieje oraz rozwija się zapalenie. Im wyższy wynik OB., tym więcej stanów zapalnych w organizmie człowieka. Jednak test OB nie wskaże pacjentowi ani lekarzowi, w którym miejscu jest zapalenie oraz co je wywołało. Dlatego też lekarz może, a nawet zleci przeprowadzenie innych badań, wraz z testem biała C – reaktywnego. Takie działanie pomoże mu postawić diagnozę. Poza tym, dla lepszego przeglądu warto wykonać ogólne badanie krwi, a także MCV i MCH.

Nawet w gestii pacjenta jest dokładne zanalizowanie z lekarzem wyników testu i upewnienie się, że są one zrozumiałe, jasne, klarowne i wiedza, jak one wpływają na funkcjonowanie organizmu również nie jest obca.

MCV, MCH i ogólne badanie krwi

MCV oznacza średnią objętość korpuskularną. Jest to średnia objętość czerwonych krwinek ciała mierzona w femtolitach (jedna kwadrylionowa część litery). Liczniki komórek obliczają MCV z próbki krwi. Normalna wartość może być różna dla różnych laboratoriów, ale zwykle wynosi od 80 do 96 femtolitrów (fL). MCV powyżej 100 fL nazywa się makrocytozą. Gdy występuje również niedokrwistość (mała liczba krwinek), nazywa się to niedokrwistością makrocytową. Przyczyny niedokrwistości makrocytowej obejmują niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego, skutki uboczne leków, nadużywanie alkoholu i niektóre nowotwory krwi. Anemia makrocytowa może również wystąpić u osób, które odbudowują swój dopływ krwi (na przykład po operacji).

MCV poniżej 80 fL nazywane jest mikrocytozą (lub niedokrwistością mikrocytarną, jeśli liczba krwi jest również mała). Niedokrwistość mikrocytowa może być poważnie niedostateczna, utrata krwi (u kobiet, pacjent często z powodu menstruacji), choroba przewlekła lub stan powodujący nieprawidłową hemoglobinę, taki jak choroba sierpowata lub talasemia.

MCH oznacza średnią komórkową hemoglobinę. Szacuje średnią zawartość hemoglobiny w każdej z czerwonych krwinek, mierzoną w pikogramach (bilionowa części grama). Zautomatyzowane liczniki komórek obliczają MCH, który jest raportowany jako część pełnego testu morfologii krwi (CBC). MCH może mieć niską niedokrwistość z niedoboru żelaza i może mieć wysoką niedokrwistość z powodu niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego. Inne formy niedokrwistości mogą również powodować nieprawidłowe wyniki MCH.

Ogólne badanie krwi mierzy parametry białych, czerwonek i płytek krwi.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.